DOKUMENTUMOK, KORABELI SAJTÓ


Igazolványok
Kérelmek
Beosztási határozatok
Juttatási jegyek
Újságok
Visszaemlékezések
Falragaszok
Összeírások
Levelek
Áttelepítési bejelentőlapok
Feljegyzések
Jegyzőkönyvek
Karikatúrák
Térképek
Értesítések
Igazolványok, bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, személyi lapok, kinevezések:


Indoklás

Dokumentum leírása: magyarul, magyarok kitelepítése Ligetújfalura

Forrás: OSZK / Kézirattár / Szabó Károly: A magyar-csehszlovák lakosságcsere története


Menekültigazolvány

Dokumentum leírása: magyarul, Luzsica Istváné, aki Magyarországra menekült, 1947. november 13.

Forrás: OSZK / Kézirattár / Szabó Károly: A magyar-csehszlovák lakosságcsere története


Fehér lap

Dokumentum leírása: magyarul, Takács Ferenc részére, aki magyar konzuli jogvédelemben részesül, mivel szerepel a kitelepítendők listáján, 1946. október 8.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Fehér lap

Dokumentum leírása: magyarul, Takács Mária részére, aki magyar konzuli jogvédelemben részesül, mivel szerepel a kitelepítendők listáján. Pozsony, 1946. október 8.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Fehér lap

Dokumentum leírása: magyarul és szlovákul, a nevezett konzuli jogvédelmet kap, 1946. október 8.

Forrás: OSZK / Kézirattár / Szabó Károly: A magyar-csehszlovák lakosságcsere története


Fehér lap

Dokumentum leírása: magyarul és szlovákul, a nevezett konzuli jogvédelmet kap, 1946. október 8.

Forrás: OSZK / Kézirattár / Szabó Károly: A magyar-csehszlovák lakosságcsere története


Igazolvány

Dokumentum leírása: magyarul, Takács Ferenc részére. Igazolás arról, hogy nem volt a demokratikus eszmék ellen irányuló párt tagja. Komárom, 1947. július 14.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Áttelepülő személyi lapja

Dokumentum leírása: magyarul, Osvald Lajosé, Piliscsaba, 1948. október 17.

Forrás: OSZK / Kézirattár / Szabó Károly: A magyar-csehszlovák lakosságcsere története


Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Dokumentum leírása: magyarul, Tóth Géza kocsmáros részére állampolgársági bizonyítvány kiállítása céljára, 1940. december 16.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Hatósági erkölcsi bizonyítvány

Dokumentum leírása: magyarul, Tóth Géza vendéglős részére iparigazolvány kiadása céljára, 1939. március 9.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Községi illetőségi bizonyítvány

Dokumentum leírása: magyarul, Tóth Gézáné Bögi Mária részére, 1939. július 20.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Hatósági vagyoni bizonyítvány

Dokumentum leírása: magyarul, dohányárusítási engedély beszerzése céljára Tóth Gézáné részére

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Honi illetőségi bizonyítvány

Dokumentum leírása: magyarul, Tóth Géza részére, 1922. december 13.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Házassági anyakönyvi kivonat

Dokumentum leírása: magyarul, Tóth Géza és Bögi Mária házassági anyakönyvi kivonata, 1942. október 10.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Felvidéki áttelepülő személyi lapja

Dokumentum leírása: magyarul, Takács Ferenc adataival.

Forrás: békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum


Felvidéki áttelepülő személyi lapja

Dokumentum leírása: magyarul, Papp Sámuel és Vincze Mihály adataival.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Felvidéki áttelepülő személyi lapja

Dokumentum leírása: magyarul, Winkler Nándor nevére kiállítva, 1947. szeptember 12.

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Felvidéki áttelepülő személyi lapja

Dokumentum leírása: magyarul, Winkler Nándor nevére kiállítva, 1947. szeptember 12.

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Igazolvány

Dokumentum leírása: magyarul, Winkler Nándor nevére kiállítva, nevezett szerepel a csehszlovák kormány névjegyzékén, 1946. október 8.

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Kinevezés

Dokumentum leírása: magyarul, Winkler Nándor részére, a helyi összeíró bizottság magyar hivatalnokától, Pozsony, 1947. március 27.

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Kinevezés

Dokumentum leírása: ?magyarul, Winkler Nándor részére, gödöllői kinevezésének másolata, 1947. április 14.?

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Kinevezés

Dokumentum leírása: magyarul, Winkler Nándor részére, gödöllői kinevezésének másolata. 1947. április 14.

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Svedectvo - Igazolvány

Dokumentum leírása: magyarul és szlovákul, kitöltetlen dokumentum

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Illetőségi bizonyítvány

Dokumentum leírása: magyarul és szlovákul, Winkler Nándor nevére kiállítva. 19?? szeptember 20.

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Illetőségi bizonyítvány

Dokumentum leírása: magyarul és szlovákul, Winkler Nándor nevére kiállítva. 19?? szeptember 20.

Forrás: Winkler Nándor hagyatéka


Igazolvány

Dokumentum leírása: magyarul, visszaköltözés kérvényezése, 1954. június 5.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Fehér lap

Dokumentum leírása: szlovákul és magyarul, Szekey (?) Juliannának, igazolás konzuli jogvédelemről, Pozsony, 1946.október 8.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Kérdőív

Dokumentum leírása: szlovákul, a Szlovák Nemzeti Tanács felmérése az állampolgárságról, a nemzetiségi hovatartozásról és a foglalkoztatottságról

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Bizonyítvány

Dokumentum leírása: szlovákul, bizonyítvány nemzeti, állami és népi demokratikus hovatartozásról, 1948. november 26.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Bizonyítvány

Dokumentum leírása: szlovákul, bizonyítvány a nemzetiségi hovatartozásról, 1949.szeptember 23.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Igazolvány

Dokumentum leírása: szlovákul, Pap Sámuel és családja részére, Párkány (ma: Štúrovo, Szlovákia)

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Útlevél állatoknak

Dokumentum leírása: szlovákul, szarvasmarhák szállítására, Hekin, 1946. október 14.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Ideiglenes személyi igazolvány

Dokumentum leírása: szlovákul, Český Brod (ma: Csehország), 1947. szeptember 12.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Ideiglenes személyi igazolvány

Dokumentum leírása: szlovákul, Český Brod (ma: Csehország), 1947. szeptember 12.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Ideiglenes személyi igazolvány

Dokumentum leírása: szlovákul, Český Brod (ma: Csehország), 1947. szeptember 12.

Forrás: komáromi Klapka György Múzeum


Nemzetiségi bizonylat

Dokumentum leírása: szlovákul. Igazolják, hogy Lang Géza magyarnak vallotta magát. A poverenik aláírásával. Pozsony, 1946. december 30.

Forrás: esztergomi Balassa Bálint Múzeum


Nemzetiségi bizonylat

Dokumentum leírása: magyarul. Igazolják, hogy Lang Géza magyarnak vallotta magát. A poverenik aláírásával. Pozsony, 1946. december 30.

Forrás: esztergomi Balassa Bálint Múzeum


      vissza
Nyitóoldal
Alapítvány
Site-Map
Linkek


társoldalak
OTP Terror Háza
Nemzeti Kulturális Alap
mr

Fejlesztette a 
CENTER.HUwww.orwell.hu www.xxxiszazadintezet.hu www.xxszazadintezet.hu www.koestler.hu www.terrorhaza.hu www.magyarforradalom1956.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyartragedia.hu www.svabkitelepites.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu