KÖZALAPÍTVÁNY

Kapronczay Károly

Budapesten született 1941. február 28-án. Érettségi vizsgát 1959-ben tett a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban, 1968-ban végzett az ELTE BTK történelem-könyvtár szakán, 1972-ben avatták doktorrá az ELTE-n "A lengyel-magyar kapcsolatok 1919-1929 között" c. értekezése alapján. Egyetemi tanulmányai alatt polonisztikai tanulmányokat is végzett, több alkalommal volt lengyel egyetemeken ösztöndíjjal. 1974-ben az ELTE BTK levéltári kiegészít? szakán szerzett oklevelet, biológiai szakon is végzett tanulmányokat.
 
1969-t?l a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár munkatársa, 1972-t?l osztályvezet?, 1985-t?l f?igazgató-helyettes, 1990-ben mb. f?igazgató, majd üv. igazgató, 1999-2000-ben ismét mb. f?igazgató, 2000. szeptember 1-t?l f?igazgató. 1983-1996 között a SOTE Orvostörténeti Intézetében el?adó és foglalkozást-vezet? tanár. /A tanszék megsz?nt./
 
1991-1994 között a Belügyminisztériumban miniszteri f?tanácsadó, a miniszteri kabinetiroda tagja, referenciája a volt nyílt és titkos levéltárak megmaradt anyagainak felméretése, egységes iratgy?jteményekbe való szerveztetése, a szakmai kutatások feltételeinek - elvi és gyakorlati- megszervezése.
 
1993-1994-ben tagja volt a kormány által életre hívott Tényfeltáró Bizottságnak.
 
A Valóság c. folyóirat szerkeszt?je, az Orvostörténeti Közlemények f?szerkeszt?je, több folyóirat szerkeszt?bizottsági tagja.
 
Az MTA Magyar-Lengyel Történészbizottságának tagja és titkára. /1988-tól/, az Orvostörténeti Bizottság tagja- és titkára /1999-tol/, a M?velodéstörténeti Bizottság tagja /1990-t?l/.
 
A Magyar Orvostörténelmi Társaság alelnöke, a Magyar Mickiewicz Társaság elnöke több magyar és lengyel tudományos díj tulajdonosa. 1990-ben Lengyel Köztársaság Kulturális érdemkeresztjét, 1999-ben a Lengyel Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg.
 
Tudományos munkássága és politika- és m?vel?déstörténeti kapcsolatokra terjed ki. E témakörökben 33 könyve /magyarul, lengyelül és angolul/ jelent meg, tudományos-, ismeretterjeszt? és napi publicisztikai írásainak száma kb. 1000.
 
2002-ben PhD fokozatot szerzett történelemtudományból (XIX-XX. századi magyar történelem).


      vissza
Nyitóoldal
Közalapítvány
Site-Map
Linkek


társoldalak
OTP Terror Háza
Nemzeti Kulturális Alap
mr

Fejlesztette a 
CENTER.HU



www.orwell.hu www.xxxiszazadintezet.hu www.xxszazadintezet.hu www.koestler.hu www.terrorhaza.hu www.magyarforradalom1956.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyartragedia.hu www.svabkitelepites.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu