KÖZALAPÍTVÁNY

Tőkéczky László

Szakmai önéletrajz
 
1951 szeptember 23-án születtem Szikszón (Abauj megye). Miskolcon érettségiztem, majd a debreceni /1970-1972/ és a budapesti /1972-75/ bölcsészkaron történelem-német szakos tanári oklevelet szereztem. 1975 és 1978 között a kispesti Landler Gimnáziumban tanítottam. 1978-ban kerültem az Akadémia Pedagógiai Kutatócsoportjához. 1981-ben a csoport átkerült az ELTE keretébe. 1985-t?l az ELTE pedagógiai tanszékén neveléstörténetet tanítottam. 1989 óta az ELTE M?vel?déstörténeti tanszékének vagyok a docense. Német fels?foku és angol középfoku nyelvvizsgám van.
 
Egyetemi szakdolgozatomat a Társadalmi Lexikonról írtam. Kandidátusi értekezésemet a Bethlen-kormány közoktatáspolitikájáról készítettem. 1978-ban kerültem a magyar sajtó történetét feldolgozó munkacsoporthoz, a - sajnos - soha meg nem jelent 3. kötethez én dolgoztam fel a Pester Lloyd, a Budapesti Hírlap, a Magyar Figyel?, Az Est, Az Ujság, a Magyar Társadalomtudományi Szemle, a Budapesti Napló, a Budapesti Szemle cím?, nagyrészt liberálkonzervativ sajtótermékeket. Tanulmányaim jelentek meg a Történelmi Szemle, Valóság, Confessio, Protestáns Szemle, Századvég Kortárs cím? lapokban és máshol. Az utóbbi években rendszeresen írok publicisztikát a Magyar Nemzetben, ritkán az Uj/Napi Magyarországban.
 
Kismonográfiát írtam Prohászka Lajosról /1987/, szöveggy?jteményem jelent meg a magyar liberalizmusról /1993/, a K. Adenauer Alapítvány egy vegyes, tanulmányokat és publicisztikát tartalmazó kötetemet jelentette meg (Polgári múlt - polgári jelen? címmel).   Történelmi arcképek címmel megjelent ötven jelent?s politikus és közéleti emberr?l szóló kötetem.   Megjelent a Kairosz Kiadónál Történelem, eszmék, politika cím? tanulmánykötetem. A múltból örökölt ország (Századvég) és Kell-e az államot lerombolni  cím? köteteimben publicisztikáim kerültek kiadásra. Több kötetben társszerkeszt? vagyok (ezek közül néhány tanulmány megjelent idegen nyelveken is.)Szerkeszt?je illetve társszerkeszt?je, valamint társszerz?je vagyok az Egyháztörténet cím? tankönyvnek, amelyet a református középiskolásoknak és tanáraiknak írtunk.
 
1991 óta dolgozom a Hitel szerkeszt?jeként, 1994-ben neveztek ki a Valóság f?szerkeszt?jének s társadalmi munkában részt veszek a Protestáns Szemle szerkesztésében. A Duna TV alapító kuratóriumának tagja voltam, s ott a történelmi egyházakat is képviseltem. Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány elnöke vagyok és alapító tagja a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítványnak. 2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi f?jegyz?jének választottak A TIT alelnöke vagyok. Évek óta évente kb. 100 el?adást tartok itthon és a kisebbségi magyarság körében, tudományos, egyházi, politikai és közm?vel?dési felkérésekre.
 
T?kéczki László


      vissza
Nyitóoldal
Közalapítvány
Site-Map
Linkek


társoldalak
OTP Terror Háza
Nemzeti Kulturális Alap
mr

Fejlesztette a 
CENTER.HUwww.orwell.hu www.xxxiszazadintezet.hu www.xxszazadintezet.hu www.koestler.hu www.terrorhaza.hu www.magyarforradalom1956.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyartragedia.hu www.svabkitelepites.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu