Alapítvány

Schmidt Mária

Foglalkozás
 
Szellemi szabadfoglalkozású: 1978-1996
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Intézet
Egyetemi adjunktus: 1996-2000
Egyetemi docens: 2000-
 
Kutatási terület:
A magyar zsidóság története 1918-tól
Magyarország története a diktatúrák alatt
Diktatúrák a XX. században
 
A miniszterelnök f?tanácsadója: 1998-2002
XX. Század Intézet, f?igazgató: 1999-
XXI. Század Intézet, f?igazgató: 2000-
Terror Háza Múzeum, f?igazgató: 2002-


Képzettség
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Történelem-német szakos tanári diploma (1978)
 
Bölcsészdoktori disszertáció az Osztrák-Magyar Monarchia történetéb?l (1985)
 
PhD fokozat történelemb?l (1999)
 
"habilitált doktor" cím megszerzése történelemtudományok tudományágban (2005)

 
Nyelvismeret
 
Német - fels?fok
Angol - fels?fok

 
Ösztöndíjak

 
Osztrák állami ösztöndíj a bécsi egyetem Kelet-Európai Intézetében (1980, 4 hónap)
 
Három éves kutatási ösztöndíj a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól
Témavezet?: Dr. Ránki György (1985-1988)
 
Kutatási ösztöndíj az Oxfordi Egyetem St. Anne és St. Anthony Kollégiumok közép-kelet-európai modern zsidó történelemmel foglalkozó intézetében (1986 május)
 
Kutatási ösztöndíj a Jeruzsálemi Yad Vashem magyar holokauszttal kapcsolatos anyagának tanulmányozására (1987 október-november)
 
Egy éves kutatási ösztöndíj az MTA-Soros Alapítványtól az Indiana University Jewish Studies programjához, Bloomingon, Indiana, USA (1988-1989)
 
Fél éves kutatási ösztöndíj a Tel-Avivi Egyetem 1945 utáni összehasonlító történelemmel foglalkozó munkacsoportjánál (1989-1990)
 
Egy éves kutatási ösztöndíj a Humboldt Alapítványtól a berlini Technische Universität Zentrum für Antisemitismusforschung intézetéhez (1990-1991)
 
Három hónapos kutatási ösztöndíj a Hoover Intézetben, Stanford University, California (1994)
 
Vendégtanári állás az innsbrucki egyetemen "Magyarország a 20. században" címmel (1995)
 

El?adások
 
El?adássorozat a magyar zsidóság történetér?l az Európai Zsidó Diákok Wengeni Nyári Egyetemén (Svájc, 1986)
 
El?adás a 19. és 20. század német történelmének bemutatásáról a magyar tankönyvekben
(Braunschweig, 1986)
 
El?adások a Jeruzsálemi Héber Egyetemen és Tel-Avivi Bar Ilan Egyetemen a magyar zsidóság modernkori történetér?l (1987)
 
El?adás a magyar zsidóságról a Bécsi Kissebségi Konferencián (1987)
 
El?adás a magyar holokausztról az oxfordi "Remembering for the future" konferencián
(Oxford, 1988)
 
A magyar zsidóság a második világháború idején címmel el?adás Nyugat-Berlinben (1988 április)
 
El?adás a magyar zsidóság 1945 utáni történetének néhány problémájáról a MacMaster Egyetemen (Hamilton, Canada 1989)
 
El?adás a magyar zsidóság különutas fejl?désér?l a New York Egyetemen és a Cincinatti Egyetemen (New York, Cincinatti, USA 1989)
 
El?adás Magyarország második világháborús szerepér?l a II. világháború kitörése alkalmából rendezett nemzetközi történészkonferencián (Berlin, 1989 augusztus)
 
El?adássorozat a Budapesti M?szaki Egyetemen megrendezett nemzetközi posztdoktorális szemináriumon (1990)
 
El?adás a nemzetállamok és az európai integráció kérdésér?l (Berlin, 1993 január)
 
El?adás a New York Egyetemen a XX. századi magyar történelem egyes kérdéseir?l Behind the Scenes of the Show Trials of Central-Eastern Europe címmel (New York, 1993 október)
 
El?adás A Magyar Államvédelmi Hatóság és a titkosszolgálatok szerepér?l az elmúlt negyven évben címmel a Demokrácia a kommunizmus után cím? konferencián (Szófia, 1993 november)
 
El?adás a Stanfordi Egyetem Hoover Intézetében a Rajk per amerikai vonatkozásairól (Stanford, 1994 július)
 
A civilkurázsi elsorvasztása címmel el?adás a Holocaust 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos tanácskozáson (Budapest, 1994)
 
El?adás az osztrák történésznapokon a magyarországi népbíráskodás történetéb?l (Linz, 1995 május)
 
El?adás a Bárdossy perr?l Az els? kirakatper címmel az Institut für die Wissenschaften vom Menschen által rendezett Politikai igazságszolgáltatás a háború utáni Európában cím? nemzetközi történészkonferencián (Bécs, 1995. november 2-5.)
 
El?adás az osztrák történésznapokon Mi marad a szocialista történetírásból? címmel
(Bécs, 1997 május)
 
A Fesztivál a Határon rendezvény keretében el?adás A puha diktatúra kiépülése címmel (K?szeg, 1999. szeptember 3.)
 
El?adás az Eckhardt Tibor Politikai Akadémián Holokausztok a XX. században címmel (1999. november 11.)
 
Megnyitó beszéd a Magyar kényszermunkások és politikai foglyok a Szovjetunióban a II. világháború után cím? tudományos ülésen (2000. január 27.)
 
Ellopott történelem címmel el?adás az Utak és tévutak cím? konferencián (2000. február 16-19.)
 
T?kéczki László: Tisza István cím? könyvének bemutatóján a XX. Század Intézetben Schmidt Mária, Závodszky Géza és Bogárdi-Szabó István beszélgetett a szerz?vel Tisza István személyiségér?l, pályafutásáról, politikai jelent?ségér?l (2000. június 8.)
 
Bevezet? el?adás az ENSZ 1956-os magyar vonatkozású iratanyagainak bemutatására összehívott konferencián (2000. szeptember 28.)
 
The Progress of Hungarian Society in the Revolution and Freedom Fight of 1956 címmel el?adás a londoni Hungarian Cultural Centre-ben (2000. október 23-24.)
 
Ellopott történelem címmel el?adás a Tíz éve szabadon - Átmenet és konszolidáció (1990-2000) cím? konferencián (2000. október 30 - november 1.)
 
Kovács Imre halálának 20. és a Kovács Imre Társaság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencia megnyitó el?adása (2000. november 18.)
 
Ten Years Freedom - Continuity and Discontinuity in our History címmel el?adás Stockholmban, a magyar nagykövet rezidenciáján (2000. december 7-9.)
 
A XX. századi magyar történelem f?bb kérdései címmel el?adás a szófiai Magyar Kulturális Központban a Janus-arcú rendszerváltás cím? könyv bolgár nyelv? változatának megjelenése alkalmából (2000. december 12-13.)
 
Tíz éve szabadon címmel el?adás a mosonmagyaróvári Városi Könyvtárban a helyi ´56-os szervezet meghívására (2001. április 5.)
 
El?adás a Szent Margit Gimnáziumban A holokauszt és a keresztény szervezetek mentési akciói címmel (2001. április 10.)
 
Ten Years Freedom - Continuity and Discontinuity in our History címmel el?adás Prágában (2001. április 26-28.)
 
El?adás a Frankfurti Országos Egyházi Napok keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen Marianne Birthel-lel, az Átvilágítási Hivatal elnökn?jével A rendszerváltozás utáni politikai elit címmel (Frankfurt, 2001. június 13-15.)
 
El?adás a Deutscher Wirtschaftsklub gy?ri szekciójának meghívására Tíz éve szabadon címmel (Gy?r, 2001. június 20.)
 
A Janus-arcú rendszerváltás cím? könyv lengyel nyelv? változatának megjelenése alkalmából beszélgetés a magyar nagykövetségen a XX. századi magyar történelem f?bb kérdéseir?l (Varsó, 2001. július 19-20.)
 
Ellopott történelem - Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben címmel el?adás a XX. Század Intézetben az intézetek hallgatói számára (2001. október 19.)
 
Tíz éve szabadon címmel el?adás az MDF helyi szervezetének meghívására (Veszprém, 2001. november 15.)
 
A politikai jobb- és baloldal az ezredfordulón cím? konferencia záróbeszéde (2001. november 17.)
 
Nyitóbeszéd a Kerekasztal ´56 cím? konferencián (2001. november 23.)
 
El?adás a "Zum Stand der historischen Aufarbeitung kommunistischer Diktaturen" cím? konferencián (Berlin, 2001. november 29 - december 1.)
 
Elnöklés és záróbeszéd a Kisebbségpolitikai rendszerváltozás Magyarországon cím? konferencián (2001. december 13-14.)
 
"Nézz vissza, hogy el?re láss" - Megemlékezések a temesvári felkelés 12. évfordulóján. El?adás a Kommunizmus fekete könyvér?l (Temesvár, 2001. december 14-15.)
 
Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma címmel el?adás a Tolcsvay Klubban (2002. január 23). A vitaest anyaga elhangzott a Kossuth Rádió Határok nélkül cím? m?sorában (2002. január 24, 29.), és megjelent a Gecse Géza szerkesztette Állam és nemzet a rendszerváltás után cím? kötetben (Kairosz, 2002)
 
A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel koszorúzással egybekötött el?adás (Budapest, XXII. kerület, 2002. február 25.)
 
A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel el?adás (Százhalombatta, 2002. március 25.)
 
A kommunizmus áldozataira emlékezés címmel el?adás (Szeged, 2002. április 9.)
 
Szidiropulosz Archimédesz: Trianon utóélete cím? bibliográfiájának bemutatása (2002. június 4.)
 
El?adás Tallinban, a From resistance to responsibility cím? konferencián (2002. augusztus 23.)
 
El?adás Zum Wertewandel nach dem Ende des real existierenden Sozialismus címmel a lipcsei Nemzetközi Tudományos Szimpózium keretében (Lipcse, 2002. október 9.)
 
Szembenézés a múlttal: határozatlan id?re elnapolva címmel el?adás a Kísért? múlt cím? konferencián (Budapest, Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 2002. október 17.)
 
"Ungarn 12 Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989" címmel el?adás Weimarban, az Ettersberg Alapítvány által szervezett I. Nemzetközi Szimpózium keretében. (2002. november 8-9.)
 
Nathaniel Katzburg Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 cím? könyvének bemutatása (Budapest, 2002. december 11.)
 
El?adás a potsdami Zentrum für Zeithistorische Forschung és a berlini Institut für Zeitgeschichte által az 1953. június 17-i berlini forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia keretében tartott kerekasztal-beszélgetésen (Berlin, 2003. április 3-4.)
 
A Polgári Casinoban el?adás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 8.)
 
El?adás a XXI. Század Intézet által szervezett "Igazságos" háború cím? kerekasztal-beszélgetésen (2003. április 10.)
 
A Harkányi Polgári Kör rendezvényén el?adás a Terror Háza Múzeumról (2003. április 17.)
 
A Szigetszentmiklósi Olvasókör rendezvényén el?adás a Terror Háza Múzeumról (2003. május 12.)
 
Megnyitó el?adás A kormány els? éve cím? konferencián (2003. május 30.)
 
"Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956" címmel el?adás Prágában (2003. augusztus 22.)
 
A Magyar Új Atlanti Kezdeményezés szervezésében megrendezésre kerül? Az arab világ és Magyarország: Tegnap, ma, holnap cím? konferencia levezet? elnöklése. (2003. szeptember 11.)
 
El?adás a XXI. Század Intézet által szervezett Szeptember 11 - Veszélyes évforduló - két évvel a terrortámadás után cím? kerekasztal-beszélgetésen (2003. szeptember 12.)
 
A Belvárosi Klubban el?adás a Terror Háza Múzeumról (2003. szeptember 25.)
 
Megnyitó el?adás a XX. Század Intézet által szervezett 1984 cím? nemzetközi konferencián (2003. október 13-14.)
 
A média politikai és gazdasági függ?sége Magyarországon és Európában címmel el?adás a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum 2. médiakonferenciáján. (2003. október 31.)
 
Perek és ellenperek, 1948-1949 címmel el?adás a XX. Század Intézet által szervezett Perek és összeesküvések cím? konferencián (2003. november 7.)
 
Megnyitó el?adás a XX. Század Intézet által szervezett Joszif Sztálin - ötven év távlatából cím? nemzetközi konferencián (2003. november 13.)
 
A Rotari Clubban el?adás a Terror Háza Múzeumról (2003. november 30.)
 
Megnyitó el?adás Az 1932-33. évi Ukrajnai éhínség cím? konferencián (2003. december 9.)
 
El?adás a XXI. Század Intézet szervezésében megrendezésre került Hideg polgárháború?! cím? kerekasztal-beszélgetésen (2004. január 23.)
 
The House of Terror - Historical Museum and Living Monument címmel el?adás Brazíliában a 7th Colloquium of the International Association of History Museums cím? rendezvényen (Sao Paolo, 2004. március 23.)
 
Das Budapester Terrorhaus Museum - Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel el?adás az Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut szervezte konferencián (St. Pölten, 2004. május 14.)
 
El?adás a Das Zusammenwaschen Europas: "Sicherheit durch grenzüberschreitendes Lernen" cím? konferencia Die Entwicklung durch Sicherheitspartnerschaften in Lernenden Regionen szekciójában (Graz, 2004. szeptember 15.)
 
Magyarország tegnap és ma címmel el?adás a Kaposvári Polgári Kör rendezvényén (Kaposvár, 2004. szeptember 24.)
 
El?adás a jobboldali és baloldali szellemi hátország jelenlegi helyzetér?l, a politikára gyakorolt hatásáról, valamint Kiss János felel?sségér?l a Thurzó János Klub rendezvényén (2004. október 14.)
 
Das Budapester Terrorhaus Museum - Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstätte címmel el?adás a németországi Stiftung Ettersberg Der Kommunizmus im Museum cím?, 2. nemzetközi szimpóziumán (Weimar, 2004. október 22.)
 
El?adás a Csornai Polgári Kör szervezte Beszédes esték cím? pódiumbeszélgetésen (Csorna, 2004. október 28.)
 
Mikor lehet lezárni a II. világháborút Magyarországon? címmel el?adás a Fidesz-MPSZ II. kerületi szervezete által rendezett Szabad Európa Esték rendezvényen (2004. november 9.)
 
El?adás az ’50-es évekr?l, az ’56-os eseményekr?l és következményeir?l valamint a Terror Háza Múzeumról a Pápai Polgári Kör rendezvényén (Pápa, 2004. november 11.)
 
El?adóként részvétel a XX. Század Intézet szervezte Németek a németekr?l – 60 évvel Hitler halála után cím? kerekasztal-beszélgetésen (2005. február 4.)
 
El?adás a Terror Háza Múzeumról és az ügynöktörvényr?l a Belvárosi Polgári Szalon rendezvényén (2005. február 8.)
 
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából el?adás a XVII. kerületi Fidesz rendezvényén (2005. február 22.)
 
Gedächtnisorte von Holocaust und Kommunismus. Ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert címmel el?adás a Konrad Adenauer Stiftung Europa im Wandel cím? konferenciáján (Budapest, 2005. március 4.)
 
Két diktatúra határán 60 év távlatából címmel el?adás a gy?ri Keresztény Értelmiségiek Szövetsége rendezvényén a második világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából. (Gy?r, 2005. március 23.)
 
Mindannyiunk forradalma címmel el?adás a Fekete március megemlékezésen (Marosvásárhely, 2005. március 19.)
 
El?adás a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékhely szervezésében megrendezésre került Zsidó a magyarban c. kerekasztal-beszélgetésen.
(Budapest, 2005. április 14.)
 
Vesztesnek lenni címmel el?adás a II. világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencián.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2005. május 9.)
 
Gedächtnisorte von Holocaust und Kommunismus. Ein Rückblick aus dem 21. Jahrhundert; Die Ästhetik der Erinnerungspolitik c. el?adás a Konrad Adenauer Alapítvány és a Nemzeti Kör által rendezett Gy?zelem és vereség – felszabadulás és leigázás c. konferencián.
(Budapest, 2005. május 24.)
 
A XX. század tanulságai és hagyatéka címmel el?adás a Szolnokért Egyesület rendezvényén. (Szolnok, 2005. június 9.)
 
El?adás a Terror Háza Múzeumról a Communism in a Museum c. nemzetközi konferencián.
(Varsó, SocLand-Muzeum komunizmu, 2005. június 13.)
 
Jetzt werden sie alles so machen wie bei den Russen! - Der Ausbau des Kommunismus in Ungarn címmel el?adás a németországi Stiftung Ettersberg Der Neubeginn in Europa 1945 bis 1949 c. konferencián
(München, 2005. július 15.)
 
El?adás az Új Nemzedék Találkozón megrendezett Múltfeltárás – kutatóintézetek Magyarországon c. kerekasztal-beszélgetésen.
(K?szeg, 2005. augusztus 25.)

El?adás a Whittaker Chambers: Svedek ill. Mária Schmidt: Zákulisní taje - Nové aspekty historie procesu s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Madarsko) a inscenovanych procesu ve vychodní a strední Evrope (translated by Jana Gálová) - Praha, Obcansky Institut, 2005. cím? kötetek bemutatóján.
(Praha, 2005. szeptember 19.)
 
A Terror Háza Múzeum, az emlékezés formái, ideológiai harc a múltért címmel el?adás a Szentendrei Polgári Körök Szövetsége és a Fidesz MPP szentendrei szervezet Konzervatív esték c. rendezvényén.
(Szentendre, 2005. szeptember 28.)
 
A magyar társadalom útja az 1956-os forradalomban és szabadságharcban címmel el?adás az EPP-ED magyar delegáció és a Magyar Hullám Társaság ünnepségén, az 1956-os forradalom 49. évfordulója alkalmából.
(Brüsszel, 2005. október 17.)
 
El?adás a 4. Internationales Symposium der Stiftung Ettersberg Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur cím? konferencia Kommentare aus osteuropäischer Sicht cím? szekciójában.
(Weimar, 2005. október 22.)
 
Arthur Koestler – A diktatúrák tanúja (Nemzetközi konferencia) - bevezet? el?adás
(Terror Háza Múzeum, 2005. október 25.)
 
A megtorlás gépezete
Brusznyai Árpád emlékülés
(Veszprém, 2005. november 4.)
 
A kommunista terror emlékezete
Memento GULAG 2005
(Berlin, 2005. november 8.)
 
El?adás a Terror Háza Múzeumról
(Tótkomlós, 2005. november 10.)
 
El?adás "A holnap Budapestje: A lehet?ségek városa" c. konferencián rendezett kerekasztal-beszélgetésen
(Budapest, 2006. február 19.)
 
"Európa ébredése" c. el?adás az Európai Parlament 1956-os megemlékezésén
/Revolution and Political Change, The Long-term Influence of the 1956 Hungarian Revolution on European Political Developments/
(Brüsszel, Európai Parlament, 2006. február 23.)
 
A lét a tét. Fordulóponton, 2006 c. el?adás a Fidesz-MPSZ, a Polgári Kormányzás 2006. és a Polgári Magyarországért Alapítvány által „Közjó és szolidaritás” címmel rendezett konferencián
(Budapest, 2006. február 26.)
 
El?adás a Terror Háza Múzeumról
(Baja, 2006. március 23.)
 
"1956-2006, 50 éve történt /Kis nemzet-e a magyar?/"
(Budapest, 2006. március 28.)
 
"Polgári megoldás - milyen Magyarországot szeretnénk" (Gazdaságpolitikai és társadalmi kitekintés)
(Budapest, 2006. március 30.)
 
"Európa ébredése" címmel el?adás az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett történelmi el?adássorozaton
(Debrecen, 2006. április 5.)
 
El?adás a Terror Háza Múzeumról a Polish History Museum - Institute of Freedom c. nemzetközi konferencián, a "Történelmi múzeumok jelent?sége a modern korban" panelben.
(Varsó, 2006. május 11.)
 
Köszönt? a "Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon" cím? nemzetközi konferencián.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. május 31.)
 
Köszönt? a "Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon" cím? id?szaki kiállítás megnyitóján.
(Budapest, Terror Háza Múzeum, 2006. június 1.)
 
Szakért?ként részvétel az "Olimpia Budapesten 2016-ban? - Az Olimpia gazdasági és társadalmi hatása a rendez? országra" címmel rendezett konferencián
(Budapest, 2006. június 14.)
 
Ünnepi emlékez? beszéd II. Lajos király születésének 500. évfordulója alkalmából készült szobor felavatásán.
(Mohács, 2006. augusztus 27.)
 
Együtt a gödörben c. el?adás a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány által „1956 jöv?je” címmel rendezett találkozón.
(Kötcse, 2006. szeptember 9.)
 
Ünnepi emlékez? beszéd II. Lajos király születésének 500. évfordulója alkalmából készült szobor felavatásán.
(Mohács, 2006. augusztus 27.)
 
Bevezet? el?adás a Terror Háza Múzeum által szervezett "1956 - Európa ébredése" c. nemzetközi konferencián.
(Budapest, 2006. október 18.)
 
Ünnepi köszönt? a "Pesti srácok" c. id?szaki kiállítás megnyitója és a "H?sök fala, 1956" leleplezése alkalmából.
(Budapest, 2006. október 20.)
 
Részvétel a strasbourgi Európai Parlament 1956-os ünnepi plenáris ülésén.
(Strasbourg, 2006. október 24.)
 
Részvétel a "Wenn das Unrecht verblasst - Die Kommunistische Diktatur in den Museen Europas" (Ha az igazságtalanság elhalványul - Kommunista diktatúrák Európa múzeumaiban) cím? m?helybeszélgetésen a Gedenkstatte Berlin-Hohenschönhausen szervezésében
(Berlin, 2006. november 18-19.)
 
Bevezet? el?adás a Terror Háza Múzeum szervezésében megtartott "Szigorú Ellen?rzés Alatt" c. kerekasztal-beszélgetésen
(Budapest, február 20, 2007.)
 
Megnyitó beszéd a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen
(Budapest, 2007. február 25.)
 

Egyéb szakmai tevékenység
 
Szaktanácsadás az ARD televízió magyar holokausztról készített dokumentumfilmjénél (1988)
 
A párt ökle. Dokumentumfilm az ÁVH történetér?l (MTV, 1993)
 
El?adássorozat a magyar zsidóság történetének néhány kérdésér?l a Magyar Rádióban (1993-1994)
 
A magyar Holocaust 1944. Az izraeli televízió dokumentumfilmje (1994)
 
Szaktanácsadói munka a strassburgi Európa Tanács Történelem és Identitás munkaprogramja keretében
(Stassburg, 1994 november, Bécs 1995 május, Prága 1995 szeptember, Budapest 1996 február, Pozsony 1996 május, Bécs 1996 november)
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány megszervezése (1999)
 
A XX. Század Intézet létrehozása (1999)
 
Szaktanácsadás a Történeti Hivatal és a XX. Század Intézet szervezésében létrehozott "A munkásosztály vasökle" cím? kiállításnál (1999)
 
A M?vészeti és Szabadm?vel?dési Alapítvány kurátora (1999-)
 
Vendégtanárként el?adások a Rend?rtiszti F?iskolán (2000)
 
Vendégtanárként el?adások az MTV Akadémián (2000 ?sz)
 
A XXI. Század Intézet létrehozása (2000)
 
A Terror Háza Múzeum létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2000-2002)
 
A 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött, nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora (2002-)
 
"Páneurópai Piknik" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2002)
 
"Hálózat - Ügynökvilág Magyarországon" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2002)
 
Márton Áron emlékkiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)
 
"Ki volt George Orwell?" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)
 
"A valódi 1984" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)
 
"Éhinség Ukrajnában" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2003)
 
"Ember az embertelenségben" - Raoul Wallenberg emlékkiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)
 
"Hetedíziglen - Gyermekek a holokausztban" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)
 
"Magyar Tragédia - 1944" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)
 
A hódmez?vásárhelyi Holokauszt Múzeum szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004)
 
"Magyar Tragédia 1945 - Jaj a legy?zötteknek! Rabszolgasorsra kényszerítve" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2005)
 
"Magyar tragédia, 1946 - Német sors Európában - sváb sors Magyarországon" cím? id?szaki kiállítás (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2006)
 
A hódmez?vásárhelyi Emlékpont Oktatási Központ és Múzeum /Fél évszázad Vásárhelyen/ létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2004-2006)

"Pesti srácok" cím? id?szaki kiállítás és a "H?sök Fala, 1956" (Terror Háza Múzeum) létrehozásának szakmai irányítása, történeti koncepciójának kidolgozása (2006)
 

Díjak, kitüntetések
 
Francia Köztársasági Érdemrend parancsnoki fokozata, 2001
 
H?ség a Hazához Érdemrend Nagykereszt, 2004 (Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség adománya)

A Lengyel Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje
 
Polgári Magyarországért díj, 2006 december (Adományozó a Polgári Magyarországért Alapítvány)
 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
 

Könyvek
 
Kollaboráció vagy kooperáció? A budapesti Zsidó Tanács
Budapest, Minerva, 1990
 
Diktatúrák ördögszekerén. Válogatott tanulmányok
Budapest, Magvet?, 1998
 
Egyazon mércével - A visszaperelt történelem
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003
 
Zákulisní taje - Nové aspekty historie procesu s Algerem Hissem (USA), László Rajkem (Madarsko) a inscenovanych procesu ve vychodní a strední Evrope (ford: Dana Gálová)
Praha, Obcansky Institut, 2005
 
A titkosszolgálatok kulisszái mögött. Hitek, ideológiák és hírszerz?k a XX. században
Budapest, XX. Század Intézet, 2005
 

Könyvrészletek
 
A magyar zsidóság a második világháború idején (1944 nyaráig)
In: A zsidókérdésr?l (szerk: F?zfa Balázs és Szabó Gábor)
Szombathely, Németh László Szakkollégium, 1989
 
Der ungarische Revisionismus
In: 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges und das internationale System.
de Gruyter Berlin, New York, 1990
 
Destruction of Slovakian Jews as Reflected in Hungarian Police Reports
In: Studies on the Holocaust in Hungary (ed: Randolph Braham)
Columbia University Press, 1990
 
Der Holocaust und sein Platz in der modernen Zeitgeschichte des Judentums
In: Der Umgang mit dem Holocaust, Europa, USA, Israel (ed. Rolf Steininger)
Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1994
 
Az eredend? b?n
In: Vesszen a magyar? (szerk: Földváry Györgyi)
Budapest, 1997
 
Az "antiszemitizmus elleni harc" szerepe a rendszerváltozás éveiben
In: Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998
 
The Role of the "Fight Against Anti-Semitism" during the Years of Transition
In: Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999
In: From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000
 
Rola "walki z antysemityzmem" w okresie przemian ustrojowych albo rozdzia? z historii ideologicznych bólów fantomowych
In: Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt - László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz - Warszawa, IW PAX, 2001
 
Rendszerváltás Közép-Európában tegnap és ma - beszélgetések a Tolcsvay Klubban (2002. január 23.)
In: Állam és nemzet a rendszerváltás után (szerk: Gecse Géza)
Kairosz, 2002
 
A múlttal való szembenézés - bizonytalan id?re elnapolva
In: Kísért? múlt I. - A kommunizmus utóélete Közép-Kelet-Európában
(Konferenciák a Hamvas Intézetben – Budapest, 2002. október 17., Károlyi Palota Kulturális Központ)
Hamvas Intézet, 2004
 
Ellopott történelem - Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar történelemben
In: Korrajz 2006, a XXI. Század Intézet évkönyve (szerk.: Körmendy Zsuzsanna)
Budapest, XXI. Század Intézet, 2006
 
The Stolen History
In: Ten Years Freedom
(megjelenése el?készületben)
 

Szerkesztés
 
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy cionista orvos emlékiratai (szerkesztette, utószóval és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
Kossuth Könyvkiadó, 1991, 1994
Kairosz Könyvkiadó, 1999
Szerz?, 2002
 
Janus-arcú rendszerváltozás (szerk: Schmidt Mária és Tóth Gy. László)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1998
 
Transition with Contradictions. The case of Hungary 1990-1998 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz Kiadó, 1999
 
From totalitarian to democratic Hungary: evolution and transformation 1990-2000 (ed: Mária Schmidt and László Gy. Tóth)
New York, Columbia University Press, 2000
 
Dvulikiât Ânus: predizvikatelstvata na prehoda kam demokraciâ v Ungariâ
Sofiâ, Ote?estro, 2000
 
Janusowe oblicze transformacji na Wegrzech 1990-1998 (Redaktorzy: Mária Schmidt - László Gy. Tóth)
Budapest, Kairosz - Warszawa, IW PAX, 2001
 
Mart Laar: Vissza a jöv?be (kontrolszerk: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2002
 
Orbán Viktor: A történelem f?utcáján. Magyarország 1998-2002 (a kötet anyagát összeállította: Schmidt Mária)
Budapest, Magyar Egyetemi Kiadó, 2003
 
Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., el?szó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003
 
Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., el?szó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004
 
Terror Háza Múzeum katalógus (szerk.: Schmidt Mária)
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, 2003
 
Holokauszt Múzeum Hódmez?vásárhely katalógus (összeállította: Schmidt Mária)
Hódmez?vásárhely Megy Jogú Város Önkormányzata, 2004
 

El?szó
 
Tóth Gy. László: Az el?re jelzett földrengés: a közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása (az el?szót írta: Schmidt Mária)
Szentendre, Kairosz, cop.1998
 
Tudományos konferencia a Kommunizmus fekete könyvér?l (a XX. Század Intézet szervezésében - Budapest, 2000. május 4-5. Danubius Hotel Gellért)
XX. Század Intézet - Kairosz Kiadó, 2000
 
Körmendy Zsuzsanna: Hódolat George Orwellnek (szerk., el?szó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2003
 
Korrajz 2002. A XX. Század Intézet évkönyve (szerk., el?szó: Schmidt Mária)
XX. Század Intézet, 2004
 
Körmendy Zsuzsanna: Ilyennek képzeltük a rendet? (El?szó: Schmidt Mária)
Kairosz, 2006
 

Tanulmányok
 
Az Osztrák-magyar Monarchia átalakítására készített tervezetek a századfordulón. Kiadatlan szakdolgozati disszertáció (ELTE 1980)
 
Komoly Ottó: Komoly Ottó naplója. 1944 (Közli: Majsai Tamás, Mester Miklós, Schmidt Mária; Bevezet?t írta: Schmidt Mária és Majsai Tamás)
In: Ráday évkönyv 3, Budapest, 1983
 
A Nagyausztriai Egyesült Államok. Kiadatlan doktori disszertáció (ELTE, 1985)
 
Mentés vagy árulás? Magyar zsidó önmentési akciók a második világháború alatt
In: Medvetánc, No. 2-3, Budapest, 1985
 
Action of Margit Slachta to rescue Slovakian Jews
In: Danubian Historical Studies, Vol. I. No.1. 1987
 
Holocaust in Hungary: Fourty years later
In: Polin, Oxford, Vol. 2, 1987
 
Múlt és Jöv?. Irodalmi, m?vészeti, társadalmi és kritikai folyóirat. 1911-1944
In: Kultúra és Közösség, 6. 1987
 
A harmincas évek magyar cionista mozgalma a rend?rségi megfigyelés tükrében
In: Történelmi Szemle, No.3. 1987-88. 339-351.
 
"Közöny, szeretetlenség, gy?lölet". Katolikusok a zsidóságért
In: Historia, No. 2-3. 1988
 
Raoul Wallenberg
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 87-89.
 
Arthur Koestler: Meta (jegyzettel ellátta: Schmidt Mária)
In: Új Írás, Budapest, No. 9. 1988. 114-116.
 
Provincial Police Reports. New Insights into Hungarian Jewish History 1941-1944
In: Yad Vashem Studies, Jerusalem, Vol. XIX. 1988. 233-267.
 
Stern Samu: Versenyfutás az id?vel! A Zsidó Tanács m?ködése a német megszállás és a nyilas uralom idején (közreadta és a bevezet?t írta Schmidt Mária)
In: Ráday Gy?jtemény Évkönyve 6, 1989.  266-304.
In: Kortárs 33, 1989. 11. 115-124.
 
Margit Slachta´s Activities in Support of Slovakian Jewry, 1942-1943
In: Remebering for the Future, New York, Vol. I. 1989
In: Genocide and Holocaust Studies, Tel-Aviv Vol. 5. 1990
 
A bricha (Menekülés)
In: Szombat, 1990/8
 
Eine Minderheit, die sich immer als Teil der Mehrheit fühlte. Das Schicksal der Juden in Ungarn (1867-1987)
In: Österreichische Osthefte, Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung 33. Jahrgang Heft 2, Wien, 1991
 
Lessons of the Eichmann trial
In: East European reporter Jan-Febr 1992. Vol. 5. No. 1
 
The Zionists left under Police controll. Some notes of the participants in the left Zionist movement in Hungary between world wars
In: Hahn Yearbook, ELTE 1993

The Hiss Dossier: A Historian´s Report
(Behind the scenes of the showtrials of Central-Eastern Europe. A few additions to the history of the Alger Hiss case in the USA and the Rajk case in Hungary.)
In: New Republic, New York, 1993. nov. 8.
 
A Rajk per és az amerikai kapcsolat. Néhány új szempont az Egyesült államokbeli Hiss-Chambers ügy és a magyarországi Rajk per történetéhez.
In: Magyar Szemle, 1994 március, április
In: Korunk, Kolozsvár, 1998 május
 
Vidéki rend?rkapitányok jelentik. Adalékok a magyar zsidóság történetéhez 1941-1944 között.
In: Valóság 37, 1994. 6.
 
Mentés alibib?l
In: Az Országos Rabbiképz? Intézet Évkönyve (szerk. Schweitzer József)
Budapest, 1994. 325-331.
 
Rajkuvproces a jeho americke vazby
In: Stredni Evropa Nr. 44/45, 1994. december, 157-187.

Komoly Ottó: Komoly Ottó beadványa (Közreadta, a bevezet?t írta és jegyzetekkel ellátta: Schmidt Mária)
In: Valóság 38, 1995. 4.
 
"Ez a per lesz a legek-lege" Adalékok a torzóban maradt 1952-53-as budapesti zsidóellenes tisztogatásokhoz.
In: Szombat 7, 1995. 4. 30-34.
 
A magyar társadalom a diktatúrák alatt
In: Magyar Szemle 1995. szept. 928-942.
 
Das Volk richtet. Volksgerichtliche Rechtssprechung nach 1945
Linz, Zeitgeschichtentag, 1995
 
A Holocaust helye a magyar zsidóság modernkori történetében (1945-1956)
In: Protestáns Szemle, 1996/2. 114-131.
 
Magyarok az orosz büntet?törvénykönyv 58. §-a és a kényszermunka árnyékában
A Történészi Kutató M?hely 2000. január 27-28-i ülésén elhangzott el?adások és a vita szó szerinti jegyz?könyve
Schmidt Mária megnyitója
Budapest, PETIT REAL Könyvkiadó, 2000
 
Ne hass, ne alkoss, ne gyarapíts! A Terror Háza Múzeum els? éve
In: Magyarország politikai évkönyve 2003.
 
Ungarn zwölf Jahre nach 1918, nach 1945 und nach 1989
In: Nach der Diktatur. Demokratische Umbrüche in Europa - zwölf Jahre später
Stiftung Ettersberg, Böhlau Verlag, Weimar 2003. 89-99.

Ungarns Gesellschaft in der Revolution und im Freiheitskampf von 1956
In: Kirchliche Zeitgeschichte 1/2004. 100-113.
 
A média helyzete ma címmel 2003. október 31-én elhangzott el?adás, a Konrad Adenauer Stiftung és a Protestáns Fórum által szervezett médiakonferencián.
In: A médiák Magyarországon. Történelmi adottságok, orientálás és küldetés
KAS Budapesti Képviselete, 2004

Perek és ellenperek
In: Valóság 2004/6. 26-31.
 
Noel Field – The American Communist at the Center of Stalin’s East European Purge: From the Hungarian Archives
In: American Communist History 2004/2
 
Történeti kiállítás és él? emlékhely
In: Korrajz 2003. A XX. Század Intézet évkönyve; XX. Század Intézet, 2004. 279-285.
 
Hiányzó szálak
In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére; PPKE BTK, 2004. 347-359.
 
Doppelter Gedenkort – Fragen, die Europa noch lange beschäftigen werden
In: Gerbergasse 18. III/2005.
 
Das Budapester Museum "Haus des Terrors". Museum der modernen Zeitgeschichte und lebendige Gedenkstatte
in: Der Kommunismus im Museum, Formen der Auseinandrsetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa.
Herausgegeben von Volkhard Knigge und Ulrich Mahlert, im Auftrag der Stiftung Ettesberg und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Böhlau, Köln, Weimar, 2005, 161-171, pp.
 
Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur. Kommentar aus ungarischer Sicht
In: Woran erinnern? Der Kommunismus in der deutschen Erinnerungskultur
Böhlau Verlag Köln Weirmar Wien, 2006. 201-204.
 
Der Kommunismus, ein Verbrechen ohne Folgen? (Communism: crime without consequences?) In: CRISTIN, Renato: Memento Gulag – Zum Gedenken an die Opfer totalitarian Regime
Duncker & Humblot, Berlin, 2006. 91 – 97.
 
Ellopott történelem
In: Tíz éve szabadon - Átmenet és konszolidáció (1990-2000)
(Szerk. Schmidt Mária)
(megjelenése el?készületben)

The Stolen History
In: Ten Years Freedom
Atlantic Research and Publications, Inc
(megjelenése el?készületben)
 
Die aus ihrem Takt geratene Zeit
(megjelenés el?készületben)
 
A kizökkent id?
(megjelenés el?készületben)
 

Cikkek
 
Hetvenöt éve alapították a Múlt és Jöv?t
Magyar Nemzet 1986. aug. 9.
 
Befejezetlen múlt - Szenes Sándor interjúkötete
Magyar Nemzet 1987. márc. 9.
 
Árut vérért?
Élet és Irodalom 1988. máj. 6.
 
Az álszeméremr?l
Magyar Nemzet 1988. jún. 6.
 
Az Eichmann-per tanulságai I-II.
Magyar Narancs 1991. okt. 23., dec. 18.
 
A kommunizmus mítoszának hideg valósága 1-4.
Pesti Hírlap 1994. máj. 7-11.
 
Utóvédharc a múltért
Új Magyarország 1995. máj. 23.
 
"A jöv? mérnökeinek csak az eszme számít"
Népszabadság 1995. szept. 7.
 
Gy?löletbeszéd, náci beszéd? "Nincs olyan helyzet, ami zsidó polgártársaink pozitív diszkriminációját követelné meg"
Népszabadság 1996. ápr. 25.
 
Miért kell a kormánypártoknak Nagy Imre?
Magyar Nemzet 1996. jún. 15.
 
Állampolgári félelem
Népszabadság 1996. júl. 8.
 
Az antifasiszta NDK
Magyar Nemzet 1996. aug. 16.
 
A szakért?i kormányzatról
Népszabadság 1997. jan. 17.
 
Alvó kém lehetett-e Görgei Artúr?
Magyar Nemzet 1997. febr. 15.
 
Sémák és tabuk
Magyar Nemzet 1997. máj. 10.
 
Külföldi áldozatok és ügynökök a Szovjetunióban
Magyar Nemzet 1997. aug. 6.
 
Elmaradt igazságtétel. Bírósági ítélet és ellenzéki törésvonalak
Magyar Nemzet 1997. aug. 23.
 
Megválaszolatlan kérdések, mérgezett közélet. Elmaradt igazságtétel - amerikai szemmel
Magyar Nemzet 1997. nov. 22.
 
Az elfelejtett kommunizmus
Magyar Nemzet 1998. máj. 16.
 
Mementó, 1945-1956. A szociálliberális véleményformálók kett?s mércéje
Magyar Nemzet 1998. júl. 18.
 
Még egyszer a Göncz-idézetr?l
Magyar Nemzet 1998. aug. 11.
 
Forradalom, szabadságharc, polgárháború
(Recenzió. Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma?, Er?szakszervezetek 1956-ban, A fordulat napja, Ismét sortüzek, A nagy per. Budapest, 1997 Püski-Kortárs)
Magyar Szemle 1998/9-10.
http://www.net.hu/magyarszemle/archivum/7_9-10/6.html
 
Búcsú a racionalizmustól
Népszabadság 1998. dec. 18.
 
Bocsánatos és halálos b?nök.
Magyar Nemzet 1999. júl. 3.
 
Holokausztok a huszadik században
Magyar Hírlap 1999. nov. 13.
Napi Magyarország 1999. nov. 13.
 
Szennyezett tranzakciók Oroszországban
Magyar Nemzet 2000. szept. 22.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=12044&rvt=15&t=undefined
 
Mit mondtam?
Élet és Irodalom 2000. dec. 15.
http://www.es.hu/old/0050/index.htm
 
Disputa: Kis János sajátos demokráciafelfogásáról
Magyar Hírlap 2001. jan. 16.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=24436&archiv=18next=40
 
Amib?l nem lett Dreyfus-ügy
Magyar Hírlap 2001. ápr. 7.
http://www.magyarhirlap.hu/Popup_index.php?type=nyomtat&id=29333
 
Sokkoljon-e a Terror Háza kívülr?l (Pro és kontra)
Magyar Hírlap 2002. febr. 20.
http://www.magyarhirlap.hu/Archivum_cikk.php?cikk=45966&archiv=18next=20
 
Rendet a káoszban!
Mancs 2002. márc. 21.
http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp?azon=0212olv
 
Schmidt Mária: Ellen?rizték a Terror Háza fenntartóját
Origo 2002. jún. 7.
 
A Medgyessy-forgatókönyv és az igazság
Magyar Nemzet 2002. júl. 6.
http://mn.www2.mno.hu/index.mno?cikk=88923&rvt=2&rvt2=50&s_text=Medgyessy&s_texttype=4&norel=1
 
Reagálás a MaNcs október 31-én "Magyar múltfeltárás: Terror Háza - Tettesek a falon" cím? cikkére
Forrás: Terror Háza Múzeum 2002. nov. 7.
http://wwwold.terrorhaza.hu/frames.html
 
A múlttal való szembenézés bizonytalan id?re elnapolva
Magyar Nemzet 2003. márc. 8.
http://mn.www2.mno.hu/print.mno?type=2&id=132440&rvt=15&t=undefined
 
Az Élet és Irodalom levelét megírta
Magyar Nemzet 2003. jún. 28.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=155281&rvt=15
 
Egy történ(elmietlen)ész kritikája
Népszabadság 2003. aug. 9.
http://www.nepszabadsag.hu/Default.asp?DocCollID=125768&DocID=111902
 
Mit mutat ma a média tükre? George Orwell: Író vagy újságíró számára az intellektuális gyávaság a legrosszabb ellenség
Magyar Nemzet 2003. nov. 20.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=184923&rvt=15
 
A múltat megismerni. Sorsunkat meghatározó döntések nyomában
(Recenzió. Szakály Sándor: Század vagy ezred? Katonákról, történelemr?l, önmagunkról II.; Ister, Budapest, 2004)
Heti Válasz 2004. jún. 17.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=9903
 
Felzabált eredetmítosz. A demokrácia erkölcsi állapotáról, avagy ki nézzen a nagytükörbe
Magyar Nemzet 2004. júl. 3.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=227183&rvt=22&rvt2=57&norel=1&pass=3
 
Magyar tragédia, 1944. Európai sors, magyar sors, vásárhelyi sors
Heti Válasz 2004. júl. 8.
http://www.hetivalasz.hu/cikk.php?id=10026
 
Gyorsbüfé garanciával. Az új magyar szociáldemokrácia programja neoliberális szómágia baloldali köntösben
Magyar Nemzet 2004. júl. 17.
http://www.mn.mno.hu/index.mno?cikk=229576&rvt=22&rvt2=57
 
Az Internacionálé és a magyar nemzet érdekei. Megbuktak hazaszeretetb?l, nemzeti érzésb?l, honfitársak iránt érzett szolidaritásból, a magyarság ügye iránti felel?sségb?l
Magyar Nemzet 2004. nov. 20.
http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=252086&rvt=15&norel=1&pass=3
 
Németekr?l németeknek. Kérdések és válaszok A bukás cím? film kapcsán
Magyar Nemzet 2005. febr. 12.
 
Az emlékezéspolitika esztétikája
Magyar Nemzet 2005. febr. 26.
 
Mindannyiunk forradalma. 1989 véres decembere Temesváron, 1990 fekete márciusa Marosvásárhelyen
Magyar Nemzet 2005. márc. 19.
 
A koalíció és az államf?jelölés
Magyar Nemzet, 2005. május 12.
 
Lássunk tisztán!
Népszabadság, 2005. augusztus 4.
 
Frontális támadás a magyar kultúra ellen
Magyar Nemzet, 2005. szeptember 14.
 
Nyílt levél Bozóki András kulturális miniszternek
Magyar Nemzet, 2005. december 9.
http://www.mno.hu/
 
Gyurcsány az unalmassá lett kormányf?
Magyar Nemzet, 2005. december 22.
http://www.mno.hu/
 
Értékrendek felforrósodott küzdelme
Magyar Nemzet, 2006. március 4.
http://www.mno.hu/
 
A lét a tét
Heti Válasz, 2006. március 9.
 
A választások tétje 2006-ban
Magyar Nemzet, 2006. április 7.
http://www.mno.hu/
 
Déja vu
Népszabadság, 2006. augusztus 17.
 
Az Alger Hiss Story - Modern ?Vallásháború?
Rubikon, 2007. április 5.
 
 
1. oldal | 2. oldal
 


      vissza
Nyitóoldal
Alapítvány
Site-Map
Linkek


társoldalak
OTP Terror Háza
Nemzeti Kulturális Alap
mr

Fejlesztette a 
CENTER.HUwww.orwell.hu www.xxxiszazadintezet.hu www.xxszazadintezet.hu www.koestler.hu www.terrorhaza.hu www.magyarforradalom1956.hu www.magyartragedia1945.hu www.magyartragedia.hu www.svabkitelepites.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu www.habsburg.org.hu